3 Fri
All-day
Edmund Rice Day @ Edmund Rice College Bindoon
Edmund Rice Day @ Edmund Rice College Bindoon
May 3 all-day
Whole College Mass
Interhouse Cross Country Carnival @ Edmund Rice College Bindoon
Interhouse Cross Country Carnival @ Edmund Rice College Bindoon
May 3 all-day
 
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm